Uitvaren

Het verlaten van de haven
Uitvaren is het proces van de overgang van het leven naar de dood. Anders gezegd: de overgang van de ene fase van 'zijn' naar de volgende. Het is een proces dat we niet kennen, ongewis als we zijn over de dood.

Uitvaren betekent het verlaten van de veilige haven, onze vertrouwde plek. We verlaten ons lichaam om op weg te gaan naar een andere bestemming. Op de golven van wat het leven ons gegeven heeft, verkennen we de weg naar het doodgaan, de dood, en wat daarna komt.

Afscheid nemen van een dierbare is moeilijk maar onvermijdelijk. Er zit niets anders op dan dit te ondergaan. Afscheid is rouwen, terugkijken, herinneren en de overledene in ons hart meenemen. Het ritueel van uitvaren is een reflectie op het leven van de dierbare die er niet meer is. Het is ook stilstaan bij ons eigen leven. Het is een zoektocht naar de verbeelding van leven, dood, liefde en hoop.

 Ik sta u graag bij tijdens het uitvaren van uw familielid, vriend of bekende.