Kunst

Kunst

Omzwervingen in de kunst

Als ik een uitvaart begeleid, speelt mijn achtergrond in de kunsten nog altijd een grote rol. Het programma Kunstenaars over de dood (zie hieronder voor de programmabeschrijvingen) in juli 2017 in het Amsterdamse Bos in het kader van Cure Park is daarvan een concreet voorbeeld. Op 1 en 2 november 2024 organiseer in in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem de performance Verkenning van het Verticale. Informatie volgt of laat het me weten als je geïnteresseerd bent.

Dezelfde motivatie die ik heb om actief te zijn in de kunst (relevantie in het nu, betrokkenheid van bewoners/gebruikers, zorgen voor elkaar) speelt ook een rol bij mijn andere activiteiten: Death Cafe, Socratisch Gesprek en actie voeren voor het verbeteren van het klimaat.

Voordat ik uitvaartbegeleider, heb ik wat omzwervingen door de kunsten gemaakt. Vanuit Nijmegen (Doornroosje en O42) naar Amsterdam (Zomerfestijn en Shaffy Theater) naar Rotterdam (toenmalige Nederlands Foto-instituut en Rotterdamse Kunststichting) naar Rijswijk. Daar was ik bij Kunstgebouw projectleider kunst in de openbare ruimte. In de laatste functie was het de kunst om de beste kunstenaar voor de juiste locatie te vinden. Bij de meeste projecten hadden (buurt)bewoners en gebruikers van de locatie een belangrijke rol.

Death Cafe

Death Cafe is een ongedwongen bijeenkomst met (vaak voor elkaar onbekende) mensen die samen komen om aan tafel thuis, in het café of andere (semi-) openbare ruimte, met elkaar over de dood te praten. Het doel van Death Cafe is om ons meer bewust te maken van het belang om (in het openbaar) over de dood te praten en daardoor elkaar te helpen meer te halen uit ons eigen leven. De bijeenkomsten, met als (simpele) methodes zelfonderzoek en intensief luisteren, hebben geen therapeutische doelstelling en/of de vooropgezette betekenis van rouwverwerking. Op jouw verzoek leid ik graag een Death Cafe bij jou in de buurt.

Socratisch Gesprek

Het Socratisch Gesprek is er op gericht om met elkaar een beter begrip te krijgen over hoe we ergens over denken. De methode hierbij is, in het kort: filosoferen op basis van argumenten, luisteren en herhalen. Het Socratisch Gesprek is meer gereglementeerd dan een Death Cafe. Zo doet de gespreksleider hier niet mee aan de dialoog en ziet er vooral op toe dat ieder in staat is zijn of haar bijdrage te leveren. Ik heb een opleiding tot gespreksleider gevolgd bij Humberto Schwab en leid op verzoek gesprekken.

Benedictijnse Dialoog

De Benedictijnse Dialoog is een contemplatieve dialoog op basis van een vooraf gekozen tekst. Het is een methode om, door middel van bespiegeling en luisteren, een dieper collectief begrip te krijgen van de betekenis van de tekst.  Het oogmerk van de dialoog is om discussie te voorkomen en op een dieper niveau met elkaar in gesprek te komen. Gesprekken op aanvraag.

Hospice het Veerhuis

Van 2014 tot de zomer van 2025 proefde ik het genoegen om één keer per week voor de bewoners van hospice het Veerhuis als kokvrijwilliger te koken. Het Veerhuis is een kleinschalig bijna-thuis-huis in De Pijp in Amsterdam. Het is een inspirerende club met op alle fronten (zorg, koken, tuin, klussen, professionele staf en verpleegkundigen, bestuur) zeer betrokken mensen. De bewoners worden met de grootste zorg gedragen.

Hieronder vindt u een overzicht van mijn recente kunstactiviteiten.