Recensie Familie Witteman

In februari 2019 overleed onze moeder. Omdat wij dat al zagen aankomen, hadden wij al tevoren contact opgenomen met Karel. Wij hebben toen met hem onze wensen besproken, waarbij hij goede suggesties deed. Toen het zover was, was een smsje voldoende om het draaiboek in werking te zetten.

Karel kwam na een paar uur, om ons als familie even de gelegenheid te geven bij elkaar te zijn. Hij voegde zich bij ons op een manier die vertrouwen en rust gaf en op de juiste momenten nam hij de leiding. Karel nam alle praktische en administratieve zorgen van ons over, zodat wij ons konden concentreren op het condoleancebezoek en het afscheid zelf. Alles is gegaan zoals wij ons dat hadden voorgesteld. De professionele maar toch ook persoonlijke werkwijze van Karel heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Familie Witteman