Recensie Paul Köster

Mijn zieke partner Paul en ik wilden nog samen de uitvaart voorbereiden. Op aanraden van een vriendin hebben we Karel benaderd.

Op maandag hebben we met z'n drieën gesproken. Een kennismaking waarbij soepeltjes essentiële keuzes gemaakt werden. Karel gaf structuur en kwam met suggesties. Zo heeft Paul nog zijn eigen lijkwade kunnen bepalen en gekozen voor een lichte balseming. Karel ging de deur uit met een lijst van wensen met zaken die hij voor ons ging uitzoeken. We hadden ook nog graag met hem en de drie kinderen van Paul een vervolggesprek gevoerd, maar dit is niet meer gelukt.

Op vrijdag is Paul overleden. Het was heel fijn dat Karel bij zijn komst op zaterdag al voor een groot deel wist wat wij zochten en wat er moest gebeuren. Hij heeft veel gevoel voor het persoonlijke aspect en door zijn informele omgangsvormen had hij ook met de volwassen kinderen van Paul snel aansluiting. Hij nam niet alles uit handen, maar gaf ieder een rol waardoor de uitvaart en de weg daarnaartoe een gezamenlijk geheel is geworden.

Als je zo kwetsbaar bent op onbekend terrein, is het van onschatbare waarde om zo liefdevol en bekwaam met oog voor detail en menselijke verhoudingen te worden ondersteund als Karel bij ons heeft gedaan. Hij zet je in je kracht. Door zijn betrokkenheid was ik in staat om zaken los te laten en aan hem toe te vertrouwen, wat ik doorgaans niet zo makkelijk doe.

In de periode tot de uitvaart heeft Karel mij een paar keer opgebeld om even te horen hoe het ging. Hij was ook erg attent op momenten dat ik alleen kwam te staan. Zo liep hij naast me bij het binnengaan en verlaten van het uitvaartcentrum. Met zachte hand begeleidde hij mij (en de familie en vrienden) door alle fasen van de uitvaart.

Terugblikkend op de intense weken voor en na Pauls overlijden krijg ik een warm gevoel door de wijze waarop wij dit hebben gedaan. Karel heeft ons op zeer respectvolle en innemende wijze begeleid zodat we afscheid hebben kunnen nemen zoals wij dat graag wilden.

Else van der Burgt

PS: Else heeft postuum de Sterke Verhalen van Paul uitgegeven. De foto van de aalscholver is gemaakt op de steiger in de Spaarne voor het huis van Paul.