Kosten

marc mulders pioenrozenPioenrozen, 2010, Marc Mulders

Openheid en duidelijkheid

Kosten

De kosten van een uitvaart in Amsterdam of daar buiten zijn voor een groot deel afhankelijk van uw wensen. Na het eerste gesprek of voorgesprek stel ik binnen 24 uur een kostenindicatie op. Onderdeel van deze indicatie is mijn vaste tarief voor de algehele organisatie van de uitvaart, van eerste gesprek tot en met de dag van de uitvaart en de nazorg. Het tarief hiervoor bedraagt € 2250,- all-in reis- en kantoorkosten. Voor kleine uitvaarten wordt een aangepast tarief (vermeld in de kostenindicatie) in rekening gebracht.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van mijn diensten op basis van uurtarief. Voor deze specifieke werkzaamheden (bijvoorbeeld een to-do lijst voor de week na overlijden, een draaiboek maken of het leiden van de afscheidsceremonie) reken ik € 99,- per uur. NB: over mijn tarief wordt geen BTW in rekening gebracht.

Tarieven van toeleveranciers ten behoeve van de uitvaart worden een-op-een aan u doorberekend. Er worden geen provisies in rekening gebracht.

Repatriëring, specialistische zorg

  • Overlijden in het buitenland en repatriëring

Indien er sprake is van een overlijden in het buitenland en het lichaam moet worden vervoerd naar Nederland dan kan ik u daarbij met een gespecialiseerd team bijstaan. In afwachting van de terugkeer van de overledene kunnen in Nederland al enige voorbereidingen worden getroffen voor de invulling van de uitvaart.

  • Overlijden in Nederland en repatriëring naar het buitenland

Indien een overledene moet worden vervoerd naar het buitenland, dan kan ik daar samen met een team van specialisten voor zorgen. Voorafgaande aan de reis kan een afscheidsbijeenkomst worden gehouden. Een andere mogelijkheid is dat de crematie in Nederland plaatsvindt en de as in een asbus naar het buitenland wordt gebracht. Ook hier is er alle ruimte voor een persoonlijke invulling.

De kosten van de repatriëring worden gespecificeerd aan u voorgelegd.

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring