6 juli 2017, Death Cafe en Birth Cafe

Death Cafe en Birth Cafe

Karel Winterink en Claudia van Dijk leiden resp. een Death Cafe en Birth Cafe, een samenkomst van zelfonderzoek en intens luisteren in antwoord op de vraag: Wat is jouw ervaring met de dood en geboorte?

Donderdag 6 juli, 2017 van 21.00 – 23.00 uur, Amsterdamse Bos. Voor informatie en/of aanmelding: info@uitvaren.com. Zie ook: www.uitvaren.com/kunst en www.opnieuwkijken.nl

Er is geen leven zonder dood. De dood bestaat bij de gratie van het leven. Onze kijk op het leven wordt voor een groot deel bepaald door onze relatie met de dood. In die zin zijn leven en dood onafscheidelijk met elkaar verbonden. In sommige situaties is de scheidslijn tussen leven en dood heel dun. Wat is de relatie tussen onze eerste en laatste adem? En wat willen we daarover met elkaar bespreken vanuit onze eigen ervaringen?

In antwoord op deze vragen organiseren Karel Winterink, Trui Simmelink en Claudia van Dijk als start van DOOD èn Cure Park op één locatie gelijktijdig een Birth Cafe en een Death Cafe in het Amsterdamse Bos.

Na een korte inleiding, gaan we uiteen in twee groepen. In de ene groep staat de vraag “Wat is jouw ervaring met de dood?” centraal, in de andere groep “Wat is jouw ervaring met geboorte?”

De avond wordt vervolgd met een groepsgesprek met maximaal zes deelnemers. Iedere deelnemer krijgt tien minuten de gelegenheid om antwoord te geven op de centrale vraag.

Na een korte pauze wordt de bijeenkomst per groep afgesloten met een kort nagesprek.

Wat zijn Birth Cafe en Death Cafe?

Het zijn ongedwongen bijeenkomsten met (vaak voor elkaar onbekende) mensen die samen komen om aan tafel thuis, in het café of andere (semi) openbare ruimte, met elkaar over de dood en geboorte te praten.

Het doel van de cafés is om ons meer bewust te maken van het belang om over geboorte en dood te praten en daardoor elkaar te helpen meer te halen uit ons eigen leven.

De deelnemers nemen elkaars verhalen zoals ze zijn; de impact van de verhalen wordt bij de verteller gelaten. De achterliggende methodes die worden gebruikt zij die van zelfonderzoek door de vertellers en intensief luisteren door de andere aanwezigen.

De bijeenkomst heeft geen therapeutische doelstelling en/of de vooropgezette betekenis van rouwverwerking.