Over mij

 

Marlene Dumas the image as burden 1993Marlene Dumas.
1993, The Image as Burden

Uitvaartbegeleider in Amsterdam en (ver) daar buiten

Veel aspecten die bij de uitvaartbegeleiding komen kijken, passeren in het eerste gesprek na het overlijden de revue. Er zijn enkele wettelijke regels waar aan voldaan moet worden, maar vervolgens heeft u een grote vrijheid om de uitvaart naar eigen inzicht vorm te geven. Uw persoonlijke wensen zijn leidend bij de eerste verzorging, het maken van de kist, de vormgeving van de kaart, het vervoer, thuis opbaren, samenstellen van het programma voor de dag van de uitvaart, rituele begeleiding, keuze van de locatie(s), eten en drinken, et cetera. Evenzogoed kunnen professionals uit mijn netwerk worden betrokken en locaties binnen de uitvaartbranche in Amsterdam of daarbuiten worden gebruikt. Bij al deze stappen sta ik u als uitvaartbegeleider bij met raad en daad.

Ontzorgen, betrokken zijn, inspireren

Het is mijn taak als uitvaartbegeleider om u te ondersteunen en structuur te geven aan de periode na het overlijden zodat u tijd en ruimte krijgt om het verlies te ervaren en het afscheid vorm te geven. Over het algemeen wordt de periode van het moment van overlijden tot en met de dag van de uitvaart als emotioneel en hectisch ervaren. Tijdens de uitvaartbegeleiding kan ik dat niet weghalen, wel kan ik er met empathie, persoonlijke aandacht en professionaliteit voor u zijn.

Indien u het wenselijk vindt om bij leven over het uitvaren te praten, dan kom ik graag bij u langs om daarover van gedachten te wisselen.

Mijn werkgebied als uitvaartbegeleider is geconcentreerd in en rondom Amsterdam, maar ik help u ook graag (ver) daar buiten.

Dragen en gedragen worden

Dragen en gedragen worden kwam bij me op bij het zien van het bovenstaande schilderij ‘The Image as Burden’ van Marlene Dumas. Uit haar schilderij spreekt wat naar mijn idee in het leven van essentieel belang is: zorgen voor elkaar, lief hebben, aandacht geven en verbonden zijn met en betrokken zijn bij elkaar. Dumas laat vooral ook zien hoe belangrijk het is om je te laten dragen. De aandacht voor elkaar en onze omgeving is altijd leidraad in mijn leven en werk.

Van de kunsten naar de uitvaart

Ik ben al meer dan dertig jaar organisator van projecten op het gebied van kunst en cultuur (theater, architectuur, stedenbouw, landschap, fotografie, beeldende kunst en design). Wanneer kunstenaars en ontwerpers mensen samenbrengen en gezamenlijk de wereld beter en mooier maken, gaat mijn hart sneller kloppen. Als voormalig partner van Stichting Ketter&Co was ik onder andere betrokken bij Collectie Veenhuizen waar jonge ontwerpers en gedetineerden met elkaar samenwerken.

Tijdens het verlies van familieleden heb ik ervaren hoe belangrijk de steun, aandacht en accuratesse van de uitvaartbegeleider is. Dat bracht mij op het spoor van uitvaartbegeleiding. In 2012 heb ik daarvoor een professionele opleiding met succes afgerond en vervolgens mijn nieuwe beroep van uitvaartbegeleider opgepakt.
Vanaf 2014 werk ik als kookvrijwilliger in hospice het Veerhuis in Amsterdam waar ik mijn steentje bijdraag aan de verzorging van de bewoners. Ik organiseer Socratische gesprekken, Death Cafes, Benedictijnse Dialogen en nog steeds culturele projecten zoals in 2017 het kunstprogramma over de dood in het Amsterdamse Bos. Over deze activiteiten leest u meer bij kunst.

Families en nabestaanden begeleiden met aandacht en zorg is mijn uitgangspunt. Hen vooral ontzorgen en bijstaan met raad en daad bij het organiseren van het afscheid.
Tijdens de veelal enerverende periode na het overlijden is het mijn taak om samen met u de wensen van de overledene èn die van u te realiseren.

De opleiding in de Tri Energetica heeft mij mede geïnspireerd om uitvaartbegeleider te worden. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij om goed voor mezelf en anderen te zorgen.